STOPMIJNAFVAL wil de overgang naar een wereld met steeds minder afval versnellen. Vanaf onze oprichting in 2016 helpen we kinderdagverblijven, scholen en kantoren om zoveel mogelijk afval te scheiden en te voorkomen. Wij zijn ervan overtuigd dat dit tot steeds meer recycling en hergebruik leidt.

In 2019 hebben we de MIX container geïntroduceerd: klimaatvriendelijke afvalinzameling op je werk. De unieke MIX container vervangt alle verschillende afvalcontainers en zorgt daarmee direct voor 50%* minder vervuilend transport. Dat is beter voor het klimaat.

* Gemiddeld uit 297 adressen (2019)

 

 

Kies welk afval je wilt scheiden met de MIX bin in gekleurde zakken. Alle gekleurde zakken kunnen bij elkaar in de MIX container. Wat de afvalverwerker kan recyclen wordt gesorteerd. Restafval compenseren wij op CO2 uitstoot.

De MIX container is klimaatvriendelijk en bevordert recycling zodat er uiteindelijk geen afval meer is. Bijdragen aan een wereld met steeds minder afval is belangrijk. Doe je mee? Je krijgt jaarlijks een GOED BEZIG! certificaat. 

Het probleem

De containers voor het scheiden van gft, glas, papier en karton, pmd en restafval nemen bij bedrijven veel ruimte in beslag. Daarnaast vergt het op de juiste dag aan de weg zetten van de juiste container de nodige coördinatie.

Voor de inzamelbedrijven kost het legen van de containers veel tijd. Ook belasten ze het milieu flink door de vele transportbewegingen die nodig zijn om de verschillende afvalstromen op te halen.

Vuilniswagens rijden anderhalf keer meer kilometers om het afval gescheiden op te halen. Daarbij verbruiken de wagens één liter diesel per drie kilometer. Dat is een klimaatonvriendelijke en dus onhoudbare situatie.  

 

 

Onze route naar gemakkelijke en klimaatvriendelijke afvalinzameling

Om afval scheiden makkelijker en klimaatvriendelijk te maken, biedt STOPMIJNAFVAL bedrijven de unieke MIX container. Deze vervangt alle verschillende afvalcontainers.

Bedrijven kunnen voortaan hun afval verzamelen in handige MIX bins met gekleurde zakken en de afvalzakken vervolgens bij elkaar in de MIX container aan de weg zetten. Het ingewikkelde vuilnisophaalschema is verleden tijd en ook voor de schoonmaak bieden de zakken en gecombineerde container veel gemak.

Het systeem van de MIX container en gekleurde zakken zorgt ervoor dat het afvalbedrijf alle gescheiden afvalstromen in één wagen kan ophalen. Het afval dat recyclebaar is, kan vervolgens eenvoudig worden gesorteerd.

Het gebruik van de gekleurde zakken en gecombineerde containers hebben we in België en Noorwegen ontdekt. In deze landen is dit systeem al een groot succes.

Transport blijft nodig en restafval is onvermijdelijk. Toch kunnen we ook op dat vlak wat doen. De CO2 uitstoot van het transport en de verwerking van het restafval compenseren wij door elders CO2 uitstoot te voorkomen. Dit doen we in samenwerking met het Fair Climate Fund.

De zin en onzin van recyclen

Ons afval wordt vandaag de dag voornamelijk verbrand en mondjesmaat laagwaardig gerecycled. Recycling loont vaak nog niet voor het milieu en is duur. MAAR …

Daar komt verandering in. We zien het aantal recyclinginitiatieven rap toenemen. Daarnaast heeft STOPMIJNAFVAL naar succesvol voorbeeld van Luierrecycling Nederland, de onafhankelijke stichting Recycling Nederland opgericht, waarin experts uit de afvalsector en vertegenwoordigers van recyclingprojecten en gemeenten met elkaar stappen zetten om recycling verder te bevorderen. Zie voor meer informatie www.recyclingnederland.nl.

 

 

STOPMIJNAFVAL houdt regelmatig sorteerproeven, waardoor we de samenstelling van het afval kunnen bijhouden en het sorteerproces verder kunnen verbeteren. Nasorteren op grote schaal is pas zinvol als de recyclebranche daar klaar voor is. Door de stappen die we zetten bij STOPMIJNAFVAL en Recycling Nederland kunnen we het nasorteren direct opschalen, zodra de recycling verder gevorderd is.

 

 

Doe je mee?

Ook jij kunt met je bedrijf helpen om recycling verder te bevorderen. Afval scheiden is goed. Door afval te scheiden zorgen we ervoor dat de recyclebedrijven doorpakken en dat mensen die afval weggooien zich bewust worden van hun materiaalverbruik.

 

© 2015 - 2020 STOPMIJNAFVAL - Goed bezig! | sitemap | rss